Troostende olifanten

Troostende olifanten

Ook olifanten kunnen medeleven tonen

Om een gestresste soortgenoot te kalmeren stopt een olifant zijn slurf in de mond van de ander

Zoom
Troostende olifanten, hier Afrikaanse.

Olifanten zijn toegevoegd aan het lijstje van dieren met een emotioneel inlevingsvermogen. Waar de meeste mensen het kunnen aanvoelen wanneer iemand een knuffel nodig heeft, kunnen olifanten dit net zo goed. Eerder was deze zeldzame gave al bij mensapen en hondachtigen ontdekt.

Wanneer een olifant schikt of gestresst raakt, door bijvoorbeeld een voorbijlopende hond, draait hij zijn oren naar buiten om groter te lijken, zet zijn staart rechtop en maakt een soort grommend geluid. Dit is onderzocht door een groep van 26 Aziatische olifanten een jaar lang te volgen in hun reservaat in Thailand.

Wanneer een olifant dit gedrag vertoonde, zagen de verzorgers dat de andere olifanten hierop reageerden door naar de gestreste olifant toe te gaan. Vervolgens geven ze deze olifant een knuffel door hem zacht in het gezicht aan te raken met hun slurf of deze zelfs in hun mond te stoppen. Ook maakt de olifant dan een troostend, hoog geluid. Zoals mensen vaak tegen puppy’s of baby’s praten. Dit gedrag is niet te zien wanneer de groep ontspannen is. Dit is vergelijkbaar met een knuffel of handen schudden. ‘Dit is een erg kwetsbare positie om jezelf in te begeven omdat je gebeten zou kunnen worden. Het zou een signaal kunnen geven dat zegt, ‘Stil maar, het is oké,’’ zegt onderzoeker dr. Plotnik in een persbericht van Emory University. In het filmpje is een troostende olifant in actie te zien.

Het onderzoek is wel uitgevoerd met olifanten in gevangenschap, deze reageren mogelijk anders dan wilde olifanten. Plotnik zou het onderzoek dan ook graag opnieuw uitvoeren met een wilde groep, maar dit is moeilijk aangezien deze zeldzaam zijn door bedreiging.

Olifanten begrijpen menselijke gebaren

De Afrikaanse olifant heeft hiermee de primeur van alle diersoorten

Door: Menno Sedee

      

Afrikaanse olifant

Afrikaanse olifant

Als groepsdier kun je je maar beter sociaal opstellen. De uitwisseling van informatie is van levensbelang. Het interpreteren van andermans gedrag vergroot de kans op het vinden van voedsel of het lokaliseren van gevaarlijke roofdieren. Groepsdieren hebben dus een zekere mate van sociale intelligentie nodig. Hoe complexer de sociale relaties van een dierengemeenschap, hoe groter de cognitieve ontwikkeling van de diersoort.

Afrikaanse olifanten (Loxodonta africana) zijn bij uitstek sociaal. Ze leven in kuddes van tien tot twintig dieren, met een vrouwtje – een koe – als leidster. Stieren splitsen zich nog voordat ze volwassen zijn af van de groep. De dieren communiceren met elkaar onder meer door met de slurf te trompetteren. Soms splitst een grote groep olifanten zich, maar ze houden continu contact. Olifanten kunnen een laag bromgeluid produceren, onhoorbaar voor mensen, dat kilometers ver reikt. De sociale communicatie is dus hoogontwikkeld bij de Afrikaanse olifant.

Wijzen naar voedsel

Onderzoeker Anna Smet wijst een van de twee bakken aan. Welke zal Jumbo kiezen?

De Britse onderzoekers Anna Smet en Richard Byrne van de Universiteit van St. Andrews wilden weten of de Afrikaanse olifant ook het menselijk wijsgebaar begrijpt. Ze testten elf tamme dieren met de “objectkeuze” methode. Smet stond tussen twee bakken in. De ene bevatte voedsel, de andere niets. Ze wees naar een van de bakken en wachtte af welke bak de olifant koos om zijn slurf in te steken. Smet wisselde af met manier van wijzen (gekruist, met elleboog, opzij), met haar blik (naar de juiste bak, naar de verkeerde, recht vooruit) en met de afstand tussen haar en de bakken. Ze publiceerden hun resultaten in Current Biology.

De olifanten kozen significant vaker voor de met gestrekte arm en wijsvinger aangewezen bak, gemiddeld 67,5 procent. Daarmee komen ze aardig in de buurt van twaalf maanden oude baby’s. Die scoren namelijk 72,7 procent. De Afrikaanse olifant is hiermee de eerste diersoort, naast de mens, die het wijsgebaar lijkt te begrijpen. Zelfs mensapen reageren niet op het wijzende vingertje.

Zoom
Het poppetje toont hoe de onderzoeker naar een bak heeft gewezen. De balkjes corresponderen met het gedrag van de olifant. Dus wijzen met een gestrekte arm betekende dat de gemiddelde olifant in 67,5 procent van de gevallen de aangewezen bak koos.

Ja, maar...

Worden olifanten niet aangetrokken door de beloning zelf, bijvoorbeeld door de geur ervan? Nee, want de onderzoekers controleerden ook welke bak de voorkeur had bij de olifanten wanneer er helemaal niet werd gewezen en Smet alleen maar voor zich uit stond te kijken. Geen enkele olifant koos vaker voor de gevulde bak dan te verwachten is bij twee opties.

Een andere kanttekening is dat de geteste olifanten werkzaam zijn als vervoersmiddel voor toeristen in de buurt van de Victoriawatervallen. Zijn de olifanten niet gewend aan menselijke gebaren door hun baan in de toeristenindustrie? Nee, ook niet, zeggen de onderzoekers. Ten eerste verbeterden de olifanten hun score niet in de tweede helft van het onderzoek, ondanks hun ervaring in de eerste helft. Daarnaast sturen de olifantenbegeleiders de dieren tijdens de toeristenritjes niet aan door middel van wijzen, maar door geroepen commando’s. Oudere olifanten waren geen betere leerlingen dan jonkies, dus levenservaring doet er niet toe.

De Aziatische olifant

Olifanten kunnen niet goed zien. Ze hebben niet voor niets gigantische oren en een lange slurf. De resultaten van het onderzoek zijn daarom verrassend en bevestigen maar eens weer de intelligentie van de Afrikaanse reuzen.

Opmerkelijk is dat de Aziatische olifant niet op het wijsgebaar reageert, terwijl ook deze soort goed is in het contact met mensen. Smet en Byrne hebben daar geen bevredigend antwoord op. Ze wijten het verschil aan het feit dat andere onderzoekers de Aziatische olifant “maar” vijf seconden lang een bak aanwezen en dat de bakken binnen bereik van de olifanten werden geplaatst. De gelijke behandeling van de Aziatische olifant is dus hier in het geding. Consequent onderzoek is nodig.

Hond vs. Olifant

Het onderzoek van Smet en Byrne sluit aan bij een debat over het vermogen van diersoorten om menselijke gebaren te begrijpen. Een theorie is dat door domesticatie dieren communicatief vaardiger worden. De hond reageert daarom beter op aanwijzingen van de mens dan de wolf dat doet. Maar een andere theorie zegt dat juist omdat dieren van nature goed zijn in sociale communicatie, ze door de mens in de loop der jaren zijn gedomesticeerd. Geen van beide theorieën krijgt vooralsnog gelijk. Domesticatie van de Afrikaanse olifant komt bijna nooit voor – ze worden hooguit gewend gemaakt aan mensen – dus zijn ze een goede kandidaat voor dit onderzoek.

Het onderzoek van Smet en Byrne steunt de tweede theorie. Afrikaanse olifanten hebben volgens hen een natuurlijk vermogen om sociale gebaren te begrijpen, waaronder het wijsgebaar. Samen met hun intelligentieniveau maakt dat de Afrikaanse olifant een ideale werkkracht voor de mens, ondanks hun levensgevaarlijke grootte.

Het blijft echter lastig om te bewijzen dat olifanten het wijsgebaar begrijpen. Reageren ze niet gewoon puur en alleen op een uitgestrekte arm, zonder het te interpreteren als ‘kijk in die bak’ of ‘loop daarheen’? Misschien worden olifanten van nature aangetrokken door een bewegend lichaamsdeel. Het is het waard om te onderzoeken of olifanten ook een bepaalde richting op lopen door een wijsgebaar. Dan gaan we pas echt praten.

 

Bron: wetenschap24

Reisorganisaties stappen van de olifant af!

Reisorganisaties Djoser Reizen en Stip Reizen hebben besloten om op korte termijn olifantenritjes en –s hows volledig uit haar reisaanbod te schrappen. De beslissing van Djoser en Stip volgt na een actieoproep van WSPA op social media. Deze actie is onderdeel van de campagne ‘Stap van de olifant af!’ waarmee WSPA reisorganisaties en toeristen oproept om van de olifant af te stappen.

WSPA supporters gaven massaal gehoor aan de oproep van WSPA om via social media als Facebook en Twitter in actie te komen tegen het aanbieden van olifantenritjes en –s hows. WSPA schakelde de hulp van haar supporters in nadat zij eerder geen bevredigend antwoord kreeg op de herhaaldelijke verzoeken aan Djoser Reizen en Stip Reizen om te stoppen met olifantenritjes.

Ruud Tombrock, directeur WSPA Nederland: “We zijn erg tevreden met deze koerswijziging van Djoser en Stip, dit is goed nieuws voor de olifanten. Daarnaast zijn we blij met de grote hoeveelheid mensen die deze week in actie is gekomen voor deze dieren. WSPA gaat door met de campagne en vraagt ook andere Nederlandse reisorganisaties af te stappen van de olifant. Hopelijk volgen zij snel dit goede voorbeeld van Djoser en Stip.”

Reisorganisaties: stop met olifantenritjes - en s hows

WSPA roept Nederlandse reisorganisaties al enkele jaren op om olifantenritjes en -s hows te schrappen uit hun reisaanbod. Marktleider TUI Nederland, bekend van de merken Arke, Holland International en KRAS.NL, biedt al geruime tijd alleen nog olifantvriendelijke excursies aan. Ook reisorganisatie Oad Reizen gaf in september 2012 gehoor aan de oproep van WSPA, en beloofde haar reizen en excursieprogramma’s aan te passen.

Hoewel Djoser Reizen eerdere acties en oproepen van WSPA naast zich neerlegde, heeft ook zij nu besloten haar reisprogramma aan te passen. Djoser laat in een bericht weten: “Wij ondersteunen deze actie en zullen onze reisbegeleiders en reizigers jullie boodschap overbrengen.”

Stip Reizen liet op haar beurt weten: “Recentelijk is bij ons de beslissing genomen om de olifantentrekkings en dieronvriendelijke olifantenexcursies uit onze programma’s te weren. Ingaande in ieder geval per winterseizoen 2013/2014 en daar waar mogelijk eerder.”

De harde waarheid
Hoewel het vangen van olifanten illegaal is, groeit het aantal olifanten dat in de toeristenindustrie ‘werkt’ nog steeds. In Birma alleen al worden zo’n honderd, vooral jonge, olifanten per jaar gevangen voor deze zeer lucratieve handel. De moeder en soms ook tantes van de jonge olifant worden vaak gedood omdat zij het jong proberen te beschermen.

Nadat het olifantje bij zijn moeder is weggehaald wordt het dier dagenlang vastgebonden, uitgehongerd en mishandeld om zijn wilskracht te breken. Wanneer het dier voldoende is ‘afgericht’ om als toeristische attractie te worden ingezet, wordt het vaak op gevoelige plekken geprikt om gehoorzaamheid af te dwingen.

En hoewel een olifant tot 1.000 kilo kan trekken, zijn de rugwervels niet gebouwd op het dragen van één of meerdere toeristen waardoor de olifant hier pijn en schade van ondervindt. Buiten zijn diensturen staat de olifant permanent aan te ketting, een ellendige positie voor deze sociale dieren die gewend zijn om vrij in kudden rond te zwerven.

Stap van de olifant af
Dankzij het besluit van Stip en Djoser om van de olifant af te stappen, bereikt de boodschap van WSPA een steeds bredere groep reizigers. We hopen dat meer reisorganisaties het goede voorbeeld van deze reisorganisaties volgen en zal hier de komende tijd bij hen op blijven aandringen.

 Meer informatie: www.wspa.nl

Thailand pakt illegaal vangen olifanten aan

© epa. Een dierenarts neemt een bloedmonster van een niet-geregistreerde olifant op het Thaise toeristeneiland Phuket.

Thailand maakt werk van de opsporing van illegaal gevangen olifanten, die vaak in toeristenshows moeten optreden. De autoriteiten in het Aziatische land hebben onlangs zeker 16 olifanten ontdekt in drie provincies in het zuiden van het land die in het wild waren gevangen. De dieren zijn in beslag genomen.

Het Wereld Natuur Fonds en onderzoeksbureau Traffic hebben dat woensdag laten weten. De organisaties zijn blij dat de Thai deze illegale praktijken rond de olifanten nu serieus aanpakken en roepen ze op hiermee door te gaan. De dieren worden vaak in het wild gevangen, onder meer in buurland Myanmar, en dan de grens over gesmokkeld waarna ze vervalste certificaten krijgen. Ze treden op in shows voor toeristen of bezoekers kunnen ritjes op de dieren maken.
In Thailand is het sinds de jaren '70 verboden om wilde olifanten te vangen. Olifanten moeten vanaf hun 8ste jaar een certificaat hebben waaruit blijkt dat ze in gevangenschap zijn geboren. Dierenorganisaties wijzen erop dat de illegale jacht slecht is voor de Aziatische olifant, die toch al ernstig bedreigd wordt. Naar schatting zijn er nog rond de 40.000 dikhuiden in verschillende gebieden, waarvan een kwart in Myanmar leeft.

Bron: ANP

Wat is er aan de hand met de olifant wereldwijd?

Vrienden.., wat is er aan de hand met olifant wereldwijd?

Er komen steeds minder olifanten, er worden ongeveer 30.000 olifanten per jaar gedood. De draagtijd van een olifant is 22 maanden dus het is wel duidelijk dat het slecht gaat met de olifant.

Leefgebieden olifanten worden steeds kleiner door oprukkende bevolking die het land nodig heeft om van te leven, vooral op Sri Lanka is dit een groot probleem
Waarom is het probleem met de olifanten in Azië anders dan wereldwijd - In Azië is het probleem niet zo zeer het ivoor, Aziatische olifanten hebben vaak geen slagtanden, alleen de bullen. In Azië worden olifanten misbruikt in de toeristen industrie. Kleine baby olifanten worden weggeroofd bij hun moeder en als bedel olifant misbruikt. Ook kun je met ze op de foto op het strand in Thailand. Geef de mahouts van deze olifanten dus nooit geld. Dan houd je dit in stand. Als een olifantje te groot wordt of dood gaat dan roven ze weer een nieuw baby olifantje.
Ook zijn er nog heel veel werkolifanten in deze regio die tot de dood er op volgt, hoe ziek ze ook zijn, worden gebruikt in bijvoorbeeld de bosbouw.
- Daarnaast is het een fabeltje dat in Zuid Afrika te veel olifanten zouden zijn waardoor ze afgeschoten zouden moeten worden. Dat verhaal wordt vaak verteld aan toeristen en aan journalisten , maar dat is echt onzin. Er is nog een fractie over van de olifanten-populatie die er eens was.   Het gaat gewoon om geld. Geld van buitenlandse beschermingsorganisaties om "andere oplossingen" te vinden en om opgeslagen ivoor te kunnen verkopen "om de bescherming van olifanten te kunnen betalen".

Op welke manieren worden olifanten wereldwijd bedreigd? Wat is er eigenlijk zo interessant aan ivoor?
- Stroperij en mens-olifant-conflicten , De vraag naar ivoor uit China neemt hand-over-hand toe. Ivoren voorwerpen kunnen duizenden jaren oud worden, heeft een mooie structuur en het verkleurd nauwelijks 
- Uitkomst laatste Cites conferentie teleurstellend <-- ? Wat was het doel van deze conferentie? Wat was de uitkomst en met welke uitkomst zou VvdO op z'n minst tevreden zijn geweest?
  - Het grootste probleem is dat de CITES een handelsorganisatie is. Vrijwel alle landen zijn lid van de CITES en bepalen onderling in welke bedreigde dieren en planten gehandeld mag worden. In dieren en planten op lijst 1 mag niet internationaal gehandeld worden, nationale handel valt daar niet onder. Olifanten staan op lijst 1 (de meest bedreigde dieren- en plantensoorten). Vele beschermingsorganisaties, waaronder Vrienden van de Olifant, hebben gepleit voor een totaal verbod op de handel in ivoor, zowel internationaal als nationaal. China was hier fel op tegen. Een totaal-verbod is de enige manier om de handel in ivoor te minimaliseren en de olifanten tegen uitroeiing te beschermen.

DeBetereWereld kijkt graag naar oplossingen.. Wat doet Vrienden Van De Olifant aan deze missstanden in de wereld, en heeft u concrete voorbeelden of succesverhalen?
VvdO steunt weeshuizen voor olifantjes financieel op Sri Lanka , Borneo en in Kenia.
In deze weeshuizen worden jonge en baby-olifantjes opgevangen, krijgen medische hulp, de verzorging die ze nodig hebben en worden als ze daaraan toe zijn teruggebracht naar de natuur. Peetouders in Nederland en Vlaanderen dragen financieel bij aan hun verzorging.
Daarnaast steunt VvdO twee projecten:
- Een project in Namibië voor het behoud van de woestijn - olifant
- Een project in Thailand, Elephant Nature Park in Thailand. Dat is een opvang voor mishandelde olifanten. Buiten de financiële ondersteuning van het project heeft VvdO ook de zorg op zich genomen voor het eerste olifantje dat daar is geboren. Faa Mai, een olifantje dat in alle vrijheid bij haar moeder en tantes kan opgroeien.

Successen:
- Helpt het dan om deze baby olifantjes op te vangen en groot te brengen? Gaan ze dan uit zichzelf weer de vrije natuur in?
Ja, er zijn verschillende succesverhalen te vertellen. Op onze website van VvdO staat het verhaal van Wendi, een olifant in Kenia die weer de natuur is ingegaan en regelmatig naar de opvang terugkomt om de weesjes te begeleiden naar hun terugkeer naar de natuur.
Daar doen de peetouders het tenslotte allemaal voor. Zowel in Kenia als Sri Lanka. Ook de mishandelde olifanten in Elephant Nature Park maken een positieve ontwikkeling door waardoor ze toch weer gelukkige olifanten worden.

Wat kan DeBetereWereld-lezer zoal doen om jullie stichting te helpen?
Wie wil meehelpen om de olifanten voor uitsterven te behoeden kan peetouder worden van een weesolifantje op Sri Lanka, Borneo en in Kenia. Een peetouder draagt € 5,50 per maand bij en krijgt een persoonlijk certificaat, jaarlijks een foto zodat ze het olifantje zien opgroeien, jaarlijks een documentaire op dvd, waardoor ze kunnen zien hoe de olifantjes leven en regelmatig een nieuwsbrief waarin de peetouder op de hoogte wordt gehouden hoe het met de olifantjes gaat. Daarnaast kan iemand Olifant-beschermer worden, die daarmee het Elephant Nature Park steunt en de dwergolifanten op Borneo. Of Askari worden bij het Afrika Fonds, die steun geeft aan een beschermingsproject voor de woestijnolifant. Wie dat wil kan de algemene nieuwsbrief aanvragen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

(bron: De betere wereld)

Elephantgirl

elephantgirllogosmallElephantgirl

 

Publish modules to the "offcanvs" position.